┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
عاشـــق هــم شـــدی

مـــثل "زلیخــــا" سمــــج باشــ

آنقـــدر رســـوا بـــازی دربـــیـــاور

تــا خـــــــــدا خــودش پـــا درمــیانی کـــند
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/28 - 13:30 در ana yurdunu sevenler
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۲۸_۱۳۳۰۱۳.jpg
۲۰۱۹۱۰۲۸_۱۳۳۰۱۳.jpg · 424x349px, 43KB