زندگی کوتاه‌تر از آن است ...
که پاییزهاش بی‌آغوش طی شود....
تا چشم بگردانی...
خاطره‌ها سیاه‌ و سفید خواهند شد ...
و فراموشی ،...
دامن ِ یادها را خواهد گرفت....
همین پاییز ...
دست‌هایت را به‌اندازه ی «او» باز کن...
وَ آغوش‌آغوش خاطره بساز...
فردا، اتفاقی نامحتمِل است ...
دوست من؛
تنها امروز، ازآن ِ توست....
2019/10/28 - 20:27 در تبسم پاییز