┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/29 - 23:16 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۱۴۱۷.png
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۱۴۱۷.png · 1080x1270px, 579KB
دیدگاه
samabano

{-35-}{-35-}

1398/08/7 - 23:20 ·
mahtaa-72

گویند ڪه دل
از دل ِ دلدار بر انداز !

ولله ڪه دل ....
غارت ِ یار است
دلی نیست ...!

# راحم‌_بریزی

1398/08/7 - 23:20 ·
M-crystal

#( سما و مهتاب )بانو...{-35-}

1398/08/7 - 23:23 ·
samabano

خواهش {-17-}

1398/08/7 - 23:28 ·