┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
می‌خواندم
چقدر در هر
دل #، من که بلدم بهتر از#
‌هایت
این‌بارباش
، من بخوانم
تو بخوان،
این‌بار من پا می‌گذارمپا#
شوم،شو#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/30 - 00:04 در ana yurdunu sevenler
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۵۹۵۲.jpg
۲۰۱۹۱۰۲۹_۲۳۵۹۵۲.jpg · 1050x1246px, 490KB
دیدگاه
aidinson

ماشالله منیم عزیز یولداشیما

1398/08/8 - 00:07 ·
samabano

{-35-}{-35-}{-35-}

1398/08/8 - 00:11 ·
M-crystal

خیلی مخلصم، داداشی عزیزی{-35-}

1398/08/8 - 00:19 ·
aidinson

قربانت

1398/08/8 - 00:23 ·