┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
درست مثل آن که
جنازه ی کارگران معدن را از خاک بیرون بکشی
تا دوباره به خاک بسپاری!
چیزی میان ما تغییر نخواهد کرد...
اما اصرار دارم که بدانی
"دوستت دارم..."
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/30 - 16:54 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۶۵۲۳۶.png
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۶۵۲۳۶.png · 1080x1050px, 754KB
دیدگاه
Laila_61

لاااایکی محمد

1398/08/8 - 17:02 ·
M-crystal

مر30 لیلا

1398/08/8 - 17:05 ·
Laila_61

خ و ا ه ش

1398/08/8 - 17:07 ·
samabano

{-35-}{-35-}

1398/08/8 - 17:25 ·
M-crystal

#

1398/08/8 - 17:27 ·
samabano

خواهش

1398/08/8 - 17:29 ·