┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
می‌بارد،
و بیآدمکه باشی؛
می‌کند..
را می‌خواهد یکی که تمامبا تو!

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/31 - 22:50 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۳۱_۲۲۵۰۱۰.jpg
۲۰۱۹۱۰۳۱_۲۲۵۰۱۰.jpg · 1080x1350px, 470KB