┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄

میخواهد
بودم با چند##حافظه #.
از اینتنگمیرفتم یکتر ؛
از کجا‌ام# .
‌ها#
‌بخت‌ترند...
که...
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/11/01 - 17:21 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۱۰۱_۱۷۲۰۱۰.jpg
۲۰۱۹۱۱۰۱_۱۷۲۰۱۰.jpg · 410x730px, 135KB