┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
دارمبگوید ...
اما ، تلاش می کند ؛
دارمبشنود ...
در واقع مرد هابازند #، که#!
ولی زن هابرند #، که#!
یک جور به دست آوردن ...
کهدستت آوردند ...!
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/11/01 - 22:12 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۱۰۱_۲۲۱۲۴۴.jpg
۲۰۱۹۱۱۰۱_۲۲۱۲۴۴.jpg · 466x464px, 118KB