چیست در فلسفه‌ی عشق
که دور از درک است؟
یک نظر دیدن و یک عمر به فڪرش بودن????????
ᭂ⚘
2019/11/02 - 22:54 در دلنوشته ها