┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
نه که، نه ...
چون من جزو آن دستههاینیستم کهیار شدبردارند و برای فُلان ساعت در همانهمیشگی قرار بگذراند ...
نه جانم ...
من از آن آدم های ام که بایدلا به لایهایسر.
از آنکه اگردلشان گرفت ؛کهنه را از کُمدِمی آورند و به" اویِ " از دست رفته شان یک دلمیشوند .
از همه ی شهرباشم ،

IMG_20181206_213101_559.jpg
.┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/11/02 - 23:26 در ana yurdunu sevenler
دیدگاه
mahtaa-72

{-35-} ...

1398/08/11 - 23:28 ·
M-crystal

{-35-}ممنونم مهتاب بانو{-35-}...

1398/08/11 - 23:32 ·
mahtaa-72

خواهش میکنم. زنده باشی

1398/08/11 - 23:33 ·
M-crystal

سلامت باشی...

1398/08/15 - 00:57 ·