دعای شبانه"

الهی
امروزمان گذشت
فردایمان را باگذشتت
شیرین و مصفا ڪن
مابه مهربانیت محتاجیم
دستمان رابگیر

شب همه عزیزان بخیر

2019/11/04 - 22:17 در متاهل ها
دیدگاه
Taha_125

شب بخیر

1398/08/13 - 22:55 ·