خیلی از حرفا رو نمیشه زد ، نه اینکه نشه ها
ولي تو گلوت غمباد میشه و گفتنش سخت میشه....
باید بذاری بمونن و بیشتر و بیشتر بشن...
اونقدری که دلت دیگه از سنگینیش دووم نیاره
که بشه یه توده ی بزرگ از حرف نگفته و یهو یه شب بی هوا بووووم
بترکه
بترکه و از فردا خودِ خودت بشی..
خودت که نه
یه خودِ جدید که خیلی با قبلی فرق داشته باشه...
2019/11/08 - 00:29 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
zan714heb

بله درسته و از اون به بعد تو واقعیت زندگی می کنیم
و واقعاً زندگی می کنیم

1398/08/17 - 01:31 ·