دیگر حوصله‌ای برای غصه خوردن و بغض کردن و درد کشیدن ندارم
وقتی ببینم چیزی یا کسی عذابم میدهد؛ نمیسوزم! یا می‌سازمش، یا کاملا رهایش میکنم
اسمش منطقی شدن نیست، آدم از یک جایی به بعد، خسته میشود ... همین!

2019/11/08 - 00:53 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Sanazz

[لینک ضمیمه]

1398/08/17 - 08:40 ·