من بُریدم دل زِ تو
‏امّا خدایی ، جان ِ من
‏سر به بالین می نهی
‏دردی نداری در دلت ؟؟؟
2019/11/09 - 00:08 در دوستان قدیمی نایس فان