نگذارید گوشهایتان
گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده... نگذارید زبانتان چیزی
را بگوید که قلبتان باور نکرده...
صادقانه زندگی کنید.
فراموش نکن که:
زمان
آدم وفادار رو مشخص می کنه
نه زبان ....
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست،
اما برای ماهی زندگیست...
برای کسی که دوستت دارد
زندگی باش نه تفریح❗️

‏تو‌ دنیای ما کسی که حرفشو رک میزنه و ادا در نمیاره همیشه تنهاست مردم دنبال بازیگرهای شکیل میگردن...

الهی_قمشه_ایی
..

2019/11/09 - 10:10 در متاهل ها
دیدگاه
tnt-13

1398/08/18 - 10:31 ·
dabir2019

ممنون آقا مهدی

1398/08/18 - 19:24 ·