┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
تو را زیر بالشم پنهان می‌کنم
شبیه کتابی ممنوعه
چراغ‌ها خاموش می‌شوند
و صداها می‌خوابند
سپس تو را بیرون می‌آورم
و حریصانه میبلعم...

❤❤
2019/11/09 - 15:25 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۱۰۶_۲۰۰۸۱۱.png
۲۰۱۹۱۱۰۶_۲۰۰۸۱۱.png · 398x453px, 178KB