آن عاشٖق ديوانه که اين خمار مستي را ساخت
معـشـوق و شـراب و مي پرستـي را ساخت

بـي شک قـدحي شــراب نـوشـيد و از آن
سر مست شد اين جهان هستـي را ساخت.


2019/11/10 - 11:11 در الماس
دیدگاه
tnt-13

بابایی

1398/08/19 - 11:24 ·
Pari

ممنون. بهترین بابای دنیا

1398/08/19 - 11:38 ·
tnt-13

سلامت باشی بابایی
امیدوارم حال دلت خوب باشه
امیدوارم حال ذهنت هم خوب باشه و درگیر آدمای بد نباشه
امیدوارم حال افکارت هم خوب باشه

1398/08/19 - 12:22 ·
Pari

ممنون عزیز و همچنین

1398/08/19 - 18:19 ·