وقتی “خدا‘ ” بخواهد

بزرگـــی آدمــی را اندازه بگیرد! به جای "قـــــــدش "

“قلبــــش”

را اندازه می‌گیرد

2019/11/10 - 14:48 در واسه دل خودم
دیدگاه
Mahpar

سلام مهتاب جون
لایکی

1398/08/20 - 11:27 ·
roz

سلام.گلم.ممنوم ایام به کامت

1398/08/20 - 17:12 ·