┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
همیشه یک نفر
پشتِ شلوغی های خیالت هست
که مدام دوستت دارد ...
که مدام دلتنگِ توست ...
و تو ، مدام بی‌خبری !

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/11/10 - 21:33
پیوست عکس:
1572890737514839_orig.jpg
1572890737514839_orig.jpg · 708x1024px, 74KB