جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

"در خیالات بهم ریخته ى دور و برم
خیره بر هر چه شدم خاطره اى زد به سرم"*

چه خیالات قشنگی، چه خیالات بدی
به چه در این همه واماندگی ام می نگرم؟

خاطراتی که همه پوچ، همه تو خالی ست؟
سرنوشتی که در آن نقش شده: در به درم؟

گرچه در ظاهر بعضی لب من خندان است
پشت این پرده، بدان، از غم تو خون جگرم

من همانم که شبی خواند غزل، خندیدی...
به من و شعر من و جامعه ی بی هنرم

آری آن روز تو خندیدی و من خندیدم
خنده ای تلخ تر از زهر، وَ چشمان ترم....

آن شب از فکر تو شد ابر بهار و بارید
تا خود صبح به باغ دلِ بی برگ و برم

و از آن شب شده ام غرقه ی سیلاب غمت
در خیالات بهم ریخته ى دور و برم

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

2019/11/11 - 17:47 در واسه دل خودم
دیدگاه
mohammad-amin80

سلام عرض کردم قربان... خوبی؟؟؟

1398/08/21 - 13:49 ·
roz

سلام . ممنونم خیلی لطف و بزرگواری کردی ..

کم پیدایی ؟ خوبین ؟

1398/08/21 - 14:25 ·
mohammad-amin80

قربانت... هستم در خدمت...

1398/08/21 - 17:22 ·
mohammad-amin80

سلام فیس قدیمم همین عکس پزوفایلت بود مگه نه؟؟؟

1398/08/23 - 23:01 ·
roz

یه مدت کوتاه

1398/08/23 - 23:04 ·
mohammad-amin80

خیلی این عکس برام اشناس؟؟؟

1398/08/23 - 23:05 ·
roz

میتونه باشه

1398/08/23 - 23:05 ·