آدمها چه موجودات دلگیری هستند
وقتی سوزنشان را نخ میکنی ، برایت دروغ می بافند !
2019/11/15 - 00:02 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
zan714heb

همینطوره

1398/08/24 - 00:07 ·