آدَم بَد وجود نَداره، آدَم خوب هَم وجود نداره آدَما طبق شرایِط و منافعشون خوب یا بَد میشَن!


2019/11/15 - 00:04 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
zan714heb

تقریباً همین طوره

1398/08/24 - 00:07 ·
zan714heb

محمد امین می پرسه چرا منو ایگنور کردی؟؟؟
در حالی که لز من خطایی سر نزده!!!!!

1398/08/24 - 00:26 ·
zan714heb

@ahura

1398/08/24 - 00:27 ·
trmeh_brlian

بگین اون منو ایگور کرده من نمیتونم پیج اونو ببینم

1398/08/24 - 00:29 ·