هر شب بی بهونه میام از خونه بیرون
لیلی ترم از قبل تو هم انگاری مجنون
من مثل همیشه توی قلب تو مهمون
بات شونه به شونت زیر نم نم بارون
من حاله دلم خوبه چون پیش منی جونم احساس تو زیباست
قلبم داره میکوبه دنیای قشنگ من تو چشمه تو پیداست
موندم به چشات خیره بی تو نفسم میره این مثل یه رویاست
ساقی بده پیمونه مستم کنو دیونه دنیای من اینجاست

ای وای دل منو رو کجاها نکشوندی
روزی تو هزار بار برام ترانه خوندی
اون طرز نگاهت همش کار میده دستم
بزار همه بدونن که من عاشقت هستم

من حاله دلم خوبه چون پیش منی جونم احساس تو زیباست
قلبم داره میکوبه دنیای قشنگ من تو چشمه تو پیداست
موندم به چشات خیره بی تو نفسم میره این مثل یه رویاست
ساقی بده پیمونه مستم کنو دیونه دنیای من اینجاست
2019/11/16 - 18:23 در الماس
دیدگاه
ali-2

لایکی

1398/09/12 - 01:38 ·
Pari

ممنون

1398/09/17 - 09:42 ·