┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
بنویس آزادی رویای ساده ای است که خاک، هر شب در اعماق ناپیدایش فرو می‌رود و صبح از حواشی پیدایش بر می‌آید و این زبان اگرچه به تلفظش عادت نکرده است، صدای هجی کردنش را آن سوی سکوت شنیده است..

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/11/28 - 16:23 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۳۱_۱۰۱۱۱۶.jpg
۲۰۱۹۱۰۳۱_۱۰۱۱۱۶.jpg · 500x556px, 93KB