┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
چیزی به من بگو
که فراتر از حرف باشد
و جانم را لمس کند
چیزی بگو..!!
مثلا بگو کنارت هستم

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/11/29 - 13:18 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۱۰۶_۱۱۵۴۰۸.jpg
۲۰۱۹۱۱۰۶_۱۱۵۴۰۸.jpg · 724x733px, 182KB