آدمها را مهم نکنید،
همانطور که زیرشان را خط میکشید، به آنها نشان دهید که بلدید دورشان را هم خط بکشید،

آدم ها که مهم شوند دیگر به چشمشان ریز میرسید،

به آنها یادآوری کنید که این خود ِشما بودید که آنها را واردِ عرصه کرده اید، تا خودکارهای قرمزتان

جوهر دارند، شروع کنید خیلی ها را باید پر رنگ تر خط بزنید!....

الهی_قمشه_ایی

2019/11/30 - 12:05 در متاهل ها
دیدگاه
delaram75

ولی بعضی از آدمای مهمو باید مهم کرد اینجوری زندگی قشنگتر میشه:)

1398/09/9 - 13:56 ·
dabir2019

حکمتی در این نوشته هست و کلی تجربه دل ارام عزیز

1398/09/9 - 14:04 ·
delaram75

هر چی شما بگی :)

1398/09/9 - 14:06 ·
dabir2019

دل آرام ادما ظرفیت هاشون محدوده
عزیزمی{-41-}

1398/09/9 - 15:13 ·
delaram75

بازم هر چی شما بگین:-*

1398/09/9 - 16:18 ·
dabir2019

فدای تو دختر گل

1398/09/9 - 16:59 ·
delaram75

قربون شما:)

1398/09/9 - 17:10 ·