اي دوست قبولم کن و جانم بستان
مستم کن و از هردو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گیرد بیتو
آتش به من اندر زن و آنم بستان

دروووووود دوستان
صبحتون نیکو


2019/12/08 - 09:41
دیدگاه
delaram75

میستانه دوست خوبم.. صبح شمام خووووش خخخ

1398/09/17 - 10:03 ·