هرکه گرگش را دراندازد به خاک
رفته رفته میشود انسان پاک
هرکه با گرگش مدارا میکند
خلق و خوى گرگ پیدا میکند !


2019/12/09 - 00:10 در واسه دل خودم
دیدگاه
roz

و حضورتون عالیتر ..منور کردین

1398/09/18 - 00:12 ·
delaram75

احسنت.. بزن کف قشنگرو..

1398/09/18 - 00:13 ·
Dariush66

بزرگوارین خانم. لطف دارین

1398/09/18 - 00:14 ·
Dariush66

ممنونم دلارام عزیز. محبت داری

1398/09/18 - 00:15 ·
delaram75

خواهش میشه..

1398/09/18 - 00:19 ·
Dariush66

همون دلارامه نایس سابقی

1398/09/18 - 00:21 ·
delaram75

نه جناب.. جدیدا در جدیدم.. خخخخ

1398/09/18 - 00:23 ·
Dariush66

خخخ باشه موفق باشی.

1398/09/18 - 00:24 ·
delaram75

سپاس.. همچنین.

1398/09/18 - 00:25 ·
Dariush66

ممنونم.

1398/09/18 - 00:27 ·