کسی هست کمکم کنه

2019/12/09 - 09:30
دیدگاه
majid-45-f

در چه زمینه ایی؟

1398/09/18 - 09:35 ·
shela72

کلا در مورد لایک کردن و همه چیزهایی که باید بدونم

1398/09/18 - 09:38 ·
majid-45-f

اولا که اینجا هنوز مثل شهر ارواح میمونه دوم مثل همه جای دیگه است

1398/09/18 - 09:39 ·
shela72

یعنی چی نمیفهمم

1398/09/18 - 09:40 ·
mohammad123

ببین پروفایلت را هوادارت شدم

1398/09/18 - 09:42 ·
shela72

نه نشدین

1398/09/18 - 09:45 ·
mohammad123

هرکی را خواستی لایکش کنی زیر پستش یه ایکن شکل شصت میمونه اینو اوکی کنی طرفو لایکش کردی

1398/09/18 - 09:45 ·
mohammad123

راست میگی.صبر کن

1398/09/18 - 09:46 ·
shela72

ممنونم

1398/09/18 - 09:47 ·
mohammad123

لایک را یاد گرفتی؟

1398/09/18 - 09:47 ·
mohammad123

هوادار شدم یا نه؟

1398/09/18 - 09:48 ·
shela72

بذار نگاه کنم

1398/09/18 - 09:48 ·
shela72

بله نوشته شما دنبال کننده من شدید درسته

1398/09/18 - 09:51 ·
mohammad123

قابل نداشت.

1398/09/18 - 09:51 ·
shela72

ممنونم

1398/09/18 - 09:55 ·
ali33

هوادارتم 5 {-35-}

1399/02/14 - 09:40 ·
tanin-23

شیلا دنبال کنندت شدم

1399/08/24 - 01:45 ·