.

2019/12/09 - 10:07
پیوست عکس:
نگاه-محبت-آمیز-به-مادر-پ-400x400.jpg
نگاه-محبت-آمیز-به-مادر-پ-400x400.jpg · 400x400px, 26KB
دیدگاه
majid-45-f

مادر فرشته ایست که بالهایش را بر زمین نهاد تا تو را در اغوش بگیرد

1398/09/18 - 10:12 ·
shela72

همینطوره

1398/09/18 - 10:15 ·
majid-45-f

پس باید بوسه نهاد بر پای فرشته ایی که از خشکی زمین ترک خورده

1398/09/18 - 10:19 ·
shela72

بله

1398/09/18 - 10:21 ·
majid-45-f

خدا تمامی مادران را چه قبلی وچه کنونی وبعدیها را حفظ نماید

1398/09/18 - 10:23 ·
dr-fatamh

لایککک

1398/09/18 - 10:44 ·
shela72

ممنونم

1398/09/18 - 10:47 ·
dr-fatamh

لطف داری.

1398/09/18 - 10:48 ·
shela72

خواهش میکنم

1398/09/18 - 10:53 ·
dr-fatamh

بازم تشکر..

1398/09/18 - 12:44 ·
shela72

ممنونم

1398/09/21 - 08:04 ·
dr-fatamh

لطفتون زیاد...

1398/09/21 - 11:07 ·