از دور تو را دوست دارم

از دور.......
بی آنکه عطر تو را حس کنم
بی آنکه در آغوشت بگیرم
بی آنکه صورتت را لمس کنم
تنها...........
دوستت دارم.........
2019/12/09 - 10:52
پیوست عکس:
beautiful-european-girl-1.jpg
beautiful-european-girl-1.jpg · 530x942px, 71KB
دیدگاه
farshideh

لایکی گلم

1398/09/18 - 10:54 ·
shela72

قربونت خواهری

1398/09/18 - 10:56 ·
farshideh

فدات

1398/09/18 - 10:59 ·
shela72

قربونت بشم

1398/09/18 - 11:01 ·
farshideh

خدا نکنه عزیزم

1398/09/18 - 11:02 ·
shela72

غزیزی خواهری{-17-}

1398/09/18 - 11:04 ·