در دنیایی که همه

به دنبال خاص بودن هستند
تو معمولی باش
زیرا ساده و معمولی بودن
در چنین دنیایی
خاص ترین کار است
2019/12/09 - 11:01
پیوست عکس:
beautiful-european-girl-2.jpg
beautiful-european-girl-2.jpg · 530x942px, 90KB
دیدگاه
zan714heb

دقیقاً

1398/09/19 - 07:31 ·
shela72

ممنونم

1398/09/21 - 08:03 ·
zan714heb

خواهش می کنم بانو

1398/09/21 - 21:53 ·