می‌دانی آدم‌هایی در دنیا هستند که "پایان" آنها را نمی‌ترساند، این آدم‌ها بارها بارها به پایان فکر کرده‌اند و ذره‌ذره آن را بلد شده‌اند،
و حقیقت این است که‌ آدمی، از چیزی که بلد شده باشدش دیگر نخواهد ترسید.


2019/12/09 - 14:48 در واسه دل خودم
دیدگاه
roz

دقیقا همینطوره ... بسیار زیبا

1398/09/18 - 14:50 ·
Dariush66

زیبا نگاه شماست خانم.

1398/09/18 - 14:59 ·