‏"آدم‌ها وقتی می‌آيند
‏موسيقی‌شان را هم با خودشان می‌آورند
‏و وقتی می‌روند
‏با خود نمی‌برند‌‌!"


2019/12/09 - 15:22 در واسه دل خودم