اين غزل‌ها به خدا مفت نمى‌ارزيدند
اگر اين دختر و اين عشوه و اين ناز نبود


2019/12/09 - 15:29 در واسه دل خودم
دیدگاه
dokhiasal

چه عجب یه بارم یه مرد از زنا تعریف کرد{-28-}

1398/09/22 - 23:10 ·
Dariush66

تعریف نبود یه حقیقته..

1398/09/26 - 15:30 ·
dokhiasal

بعله منم میدونم حقیقته ولی بقیه مردا اینو نمیگن...

1398/09/26 - 17:58 ·
Dariush66

مهمه که آقایون چی میگن؟؟! فکر کنم مهم این باشه خودتون به چی باور دارین..

1398/09/29 - 22:57 ·
dokhiasal

اون که صد البته ولی نمیشه نادیده گرفت

1398/09/30 - 00:16 ·