با اینکه به جز یاد تو در دل هوسی نیست
سرخورده‌تر از من به خدا هیچ‌کسی نیست
.
تا آمدم از معجزه عشق بگویم
گفتند به جز مرگ که فریادرسی نیست
.
ای غم تو کجایی که در این شهر به جز تو
با هیچ‌کسی حوصله هم‌نفسی نیست
.
امروز که در دام تو افتاده‌ام، ای عشق!
گفتی که در این باغِ پُر از گل قفسی نیست

قانون من ای عشق! همان بود که گفتم:
در بند کسی باش که در بند کسی نیست
2019/12/11 - 10:31