┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
نمیخواستم
عاشق شوم
و می خواستم این راز
را تا ابد
در دلم نگهدارم
اما تا به خودم آمدم
دیدم
کلماتم رازم را فاش کردند
جملاتم عاشق تو‌شدند
نوشته هایم همه بوی تو را گرفتند
و من رسوای همه جملات
عاشقانه شدم

┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/12/12 - 23:33 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1572882296561260.png
1572882296561260.png · 1080x1307px, 63KB