بترسید از ستم
در حق کسانی که جز خدا
فریادرس دیگری ندارند...

امام حسین(ع)
2019/12/22 - 05:15 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aidinson

ویرانگره

1398/10/1 - 08:41 ·
aylar

بله اقا ایدین

1398/10/1 - 14:30 ·

باز نشر توسط