لاشی باش و پادشاهی کن

2019/12/29 - 16:32
پیوست عکس:
1573726490464074_orig.jpg
1573726490464074_orig.jpg · 1280x1216px, 48KB
دیدگاه
ms32

میتونم بپرسم کجایی هستی شما؟؟

1398/10/9 - 20:02 ·
aysan18577

مشهد

1398/10/10 - 17:03 ·
ms32

اسم اصلیت ایسانه؟؟

1398/10/10 - 17:41 ·
aysan18577

آره

1398/10/10 - 18:01 ·
ms32

ینی اسمت ذهره نیس؟؟

1398/10/10 - 18:04 ·
aysan18577

نه چرا زهره؟ کی هس؟

1398/10/10 - 18:22 ·
ms32

یه دوست خیلی قدیمی

1398/10/10 - 18:26 ·
aysan18577

اها خب نه من اون نیسم

1398/10/10 - 19:28 ·
ms32

یه دوس پسر هم داش ب اسم سامیار {-18-}{-18-}

1398/10/10 - 19:32 ·
aysan18577

خب سامیار ماهم میشناختیم پزشک بود اما دوس دخترش نبودم

1398/10/11 - 16:06 ·
ms32

پس میشناختیش

1398/10/11 - 17:54 ·
ms32

سامیار اسمی بود ک اون رو پسرع گذاشته بود

1398/10/11 - 17:57 ·
ms32

پسره دهاتی بود دکترم نبود این با اون فرق داش

1398/10/11 - 17:58 ·
aysan18577

نه پس اون نیس شایدم هس چمدونم سامیار ما اما پزشکی میخوند

1398/10/12 - 16:55 ·