ولی بدتر از اینکه پی ام های یکی رو براش فوروارد کنی اینه که اسکرین شات گرفته باشی و واسه خود طرف بفرستی:)))

2020/01/01 - 22:13 در تبسم پاییز