کاش قبل از حرف زدن
کلمات را ذره ذره میجویدیم
قورت میدادیم
و هضم میکردیم
نه اینکه همه رو بلعیده …و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .
2020/01/08 - 23:44 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
mohammad-amin80

اونوقت خاصیتشو از دست نمیده

1398/10/19 - 00:37 ·