یکی سلام گرگ بی طمع نیست
یکی جزوه گرفتن پسرا!{-7-}
2020/01/11 - 14:26
دیدگاه
ms32

پسر از پسر جزوه بگیره چی ؟؟

1398/10/21 - 14:27 ·
Laila_61

مشکل اینجاست ک پسرا اصولاً جزوه ندارن ک کسی ازشون بگیره

1398/10/21 - 14:31 ·
ms32

ما دانشگامون دختر نداره چی؟؟

1398/10/21 - 14:32 ·
Laila_61

خخخخ جدی چ جالب ...پس وقتتونو تلف می کنید شماها

1398/10/21 - 14:39 ·
ms32

{-36-}میبینی کلا شانس ندارم ک اون از دانشگاه ک دختر نداره اینم از اینجا ک همه زشتن {-48-}

1398/10/21 - 14:41 ·
Laila_61

خخخخخخ کیا زشتن همه ب این قشنگی

1398/10/21 - 14:46 ·