ما دو نفریم دو نفر برای همه ‌چیز برای دوست داشتن برای درد کشیدن برای ساعت‌های خوشی دو نفر برای بردن و باختن تنها دو نفر …! ❤️ من + تو = ما ❤️ زندگی را باید کنار گذاشت گاهی حواس را پرت میکند آدم باید شش دانگ حواسش به دوست داشتن تو باشد

2019/06/23 - 18:33
پیوست عکس:
lovely-Image.jpg
lovely-Image.jpg · 500x667px, 55KB