من یکیو دارم��
حتی اگه هرروزم باهاش حرف بزنم
بی قرار صداشم.!����
یکیو دارم شده همه هستیم
وجودم
عمرم
دار و ندارم!

یکی که بهم فهموند میتونم
عاشق شم.!��

��آهایی یکی ☝یدونه خودم��
با دنیام عوضت نمیکنم.★
2020/01/17 - 16:15 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
jokland-llllj9ufnd36.jpg
jokland-llllj9ufnd36.jpg · 500x363px, 40KB
دیدگاه
mohammad-amin80

عشقمی...

1398/10/27 - 21:21 ·
atiye

زندگیمی....

1398/10/27 - 21:22 ·