آمدن هر صبح،
پیام خداوند برای آغاز
یک فرصت تازه است...

برخیز و در این فرصت تازه
زندگی را زندگی کن
و از یک روز دوست داشتنی
لذت ببر! بخند و شاکر باش...

سلام ، صبحتون بخیر و سرشار از آرامش

2020/01/18 - 07:22 در کاکتوس98
پیوست عکس:
1053500x498_1472016049882188.jpg
1053500x498_1472016049882188.jpg · 500x498px, 44KB