‍#دوریس_دی

وقتی که فقط یک دختر بچه بودم
از مادرم پرسیدم در آینده چه میشم؟
زیبا می شوم؟ پولدار می شوم؟
مادرم گفت:
روی عمر پوشیده س
هر چه پیش آید خوش آید

وقتی که تازه یک بچه مدرسه ای بودم
از معلمم پرسیدم: باید دست به چه کارهایی بزنم؟
باید نقاشی بکشم؟
یا آهنگ بسازم؟
گفت آینده از آن ما نیست،
که بخوایم بدونیم
هر چه پیش آید خوش آید.
وقتی که بزرگ شدم و دل باختم
از دلبرم پرسیدم :
چی سر این عشق میاد؟
آیا همه ی روز اش گل و بلبله؟
دلبرم گفت :
کی می دونه چی پیش میاد
هر چه پیش آید خوش آید . . .!
2020/01/20 - 22:14
پیوست عکس:
photo_2020-01-20_22-12-49.jpg
photo_2020-01-20_22-12-49.jpg · 957x1196px, 311KB

باز نشر توسط