تا به اینجا که رسیده ام ، صدبار زمین خورده و هزار بار بلند شده ام ، از بلندترین قله های زندگی افتاده ام ، دوام آورده و ادامه داده ام ... چه دیوارها که فرو نریخته و چه پل ها که خراب نکرده ام ... برای من حالتِ بدتری وجود ندارد ! می بوسم دست آدم هایی را که وارد زندگی ام شدند تا به لطفِ ضربه هایی که به پیکره ی اعتمادم زدند مرا پخته و آب دیده کنند . که ماندند تا به من ثابت کنند ؛ جایِ احساس ، یک گوشه ی دنج و دست نیافتنی است نه در معرضِ دیدِ آدم ها ! و جواب هر سلامی را نباید داد ، و حرمتِ هیچ وداعی را نباید شکست ! و به هر نگاه و کلام شیرینی نباید دل بست ! جایی که من ایستاده ام ، حالتِ بدتری وجود ندارد ! آنقدر آب از سرِ دلخوشی هایم گذشته که دیگر نه هراسی از افتادن دارم ، نه اشتیاقی برای ایستادن ، برایم فرقی نمی کند ! دارم در کمالِ بی خیالی و آرامش ، زندگی ام را می کنم ...

2019/06/23 - 23:51 در چند قدم زیر باران
دیدگاه
armin-sh

لنا ،داری فیلم سریع و خشن ۸ و تعریف میکنی ...؟؟؟؟؟ خخخخخخخخخ

1398/04/2 - 23:54 ·
mehdi0063

{-35-}

1398/04/3 - 10:47 ·
fanos_66

ارامین قسمت سومشه

1398/04/3 - 11:19 ·
azar1345

الهی فدات بشم عشقم دنیای من همه چی من

1398/04/3 - 11:53 ·
fanos_66

عزیزمی

1398/04/3 - 16:38 ·
azar1345

قلبه منی بخدا دورت بگردم من

1398/04/3 - 16:57 ·