قدرت فاسد نمی‌کند،
ترس است که فاسد می‌کند،
ترس از دست دادن قدرت...!
2020/01/26 - 23:54 در شمس و برترین های ققنوس
پیوست عکس:
IMG_20200126_234907.jpg
IMG_20200126_234907.jpg · 1080x861px, 101KB