Your life does not get better by chance , it goes better by change, As we get better, life gets better

زندگی شما به صورت اتفاقی
و بـا شانس بهتر نمی‌شود
بلکه با تـغییر خودتان بهتر می‌گردد.
با بهتر شدن ما زندگی بهتر می‌شود.!

2020/02/01 - 22:28
پیوست عکس:
photo_2020-02-01_22-25-56.jpg
photo_2020-02-01_22-25-56.jpg · 736x1051px, 92KB

باز نشر توسط