چه اندک هستند ڪسانے ڪه
با چشم خود مے بینند
و با عقل خود تفڪر میڪنند...
2020/02/03 - 19:53
پیوست عکس:
IMG_20200203_195159.jpg
IMG_20200203_195159.jpg · 264x350px, 16KB